Predajca

Názov:Elis s.r.o.
IČO:31590608
DIČ:2020453930
IČ DPH:SK2020453930
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:974 01
Adresa:Jegorovova 35/A
Telefón:+421 910 15 12 17
E-mail:elis@elisbb.sk
Kontakt:Daniel Babjak
OR OS v Ban. Bystrici. Vložka č.1375/S. Oddiel Sro.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93